ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោកមួយទៀត អាយុជាង 100 ឆ្នាំនឹងបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា

ពង្រីកតូរអក្សរ : A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ភ្នំពេញ៖ តើបងប្អូនដឹងទេថា ផ្ទៃក្រលាប្រើប្រាស់សម្រាប់អគារការិយាល័យនឹងមានទំហំធំជាងនេះពីរដងនៅ ១០ ឆ្នាំខាងមុខ? ហើយទំហំអគារផ្សារទំនើបនឹងរីកធំជាងបច្ចុប្បន្នដល់ទៅជិត ៣ ដង?

តើនិន្នាការនេះ នឹងផ្តល់ឱកាសអ្វីខ្លះដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជា យើងគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីសម្របតាមការប្រែប្រួលនេះ?

ការវិវត្តន៍ទាំងនេះ បានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោកមួយ ដែលមានប្រភពដើមតាំងពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុន ចូលមកដាក់ដំណើរការនៅទីផ្សារកម្ពុជាឆាប់ៗខាងមុខ ដោយផ្តោតឯកទេស……………………….។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *