ផ្លេតហ្វមឌីជីថលថ្មីអាចបើកប្រាក់ខែមុនថ្ងៃកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

[epq-quote align="align-center"] “តាមរយៈការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាចំណេះ-ជំនាញ និងបទពិសោធន៍រវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ យើងនឹងអាចបង្កើតបាននូវថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានសក្តានុពលមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនចូលទៅប្

ផ្លេតហ្វមឌីជីថលថ្មីអាចបើកប្រាក់ខែមុនថ្ងៃកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

[epq-quote align="align-center"] “តាមរយៈការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាចំណេះ-ជំនាញ និងបទពិសោធន៍រវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ យើងនឹងអាចបង្កើតបាននូវថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានសក្តានុពលមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនចូលទៅប្

ការមកដល់នៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ និងរំហូរវិនិយោគចំពោះទីផ្សារខុនដូនៅកម្ពុជា

ចំណុចសំខាន់៖ - ទេសចរអន្តរជាតិរំពឹងកើនទេ្វដងនៅឆ្នាំ២០២៣នេះ - រំហូរវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើង ៧% នៅឆ្នាំ២០២២។ - ការផ្គត់ផ្គង់ខុនដូបានកើនដល់ជាង ៤ម៉ឺនយូនីតនៅត្រឹមឆ្ន

ទំនើបកម្មក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយការធ្វើ Tokenization

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដោយការធ្វើ Tokenization គឺជាការបំបែក ទ្រព្យរូបិយធំមួយទៅជាចំណែក កម្មសិទ្ធឌីជីថលតូចៗដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain) ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញ ទិញនូវចំណែកកម្មសិទ្ធឌីជីថលតូ

ចំណេះដឹងទូទៅ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់
សៀវភៅអចលនទ្រព្យទាំង៥សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

ការចាប់ផ្ដើមប្រលូកក្នុងការវិនិយោគលើ វិស័យអចលនទ្រព្យអាចមានភាពស្រពិចស្រពិល ។សៀវភៅអចលនទ្រព្យទាំង៥នេះ នឹងជួយតម្រង់ទិសអ្នកដែលមានគម្រោងវិនិយោគ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្បួនជាច្រើន ដែលវិភាគលើអត្ថបទសំខាន់ៗ ដូចក