ខេត្តសៀមរាបរំពឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង២លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ

ចំណុចសំខាន់៖ ប្រហែល ២លាន២សែននាក់ទៅលេងកម្សាន្តនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្សាន្តតំបន់ទេសចរណ៍មានប្រហែល 7% ធៀបនឹងមុនពេលផ្ទុះឡើងជំងឺកូវី១៩ 20% នៃសណ្ឋាគារទាំងអស់ក្

ERA Cambodia ចាត់ទុកភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមការងារ គឺជាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន

ចំណុចសំខាន់៖ ERA Cambodia បច្ចុប្បន្នមានភ្នាក់ងារលក់ ១៧០០ នាក់ និងបន្តបង្កើនដល់ ៥ ០០០ នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ ទទួលបានការសហការលក់គម្រោងខុនដូធំៗជាង៣០គម្រោង ដែលមានតម្លៃខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារ អ

ខេត្តសៀមរាបរំពឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង២លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ

ចំណុចសំខាន់៖ ប្រហែល ២លាន២សែននាក់ទៅលេងកម្សាន្តនៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្សាន្តតំបន់ទេសចរណ៍មានប្រហែល 7% ធៀបនឹងមុនពេលផ្ទុះឡើងជំងឺកូវី១៩ 20% នៃសណ្ឋាគារទាំងអស់ក្

ទំនើបកម្មក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយការធ្វើ Tokenization

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដោយការធ្វើ Tokenization គឺជាការបំបែក ទ្រព្យរូបិយធំមួយទៅជាចំណែក កម្មសិទ្ធឌីជីថលតូចៗដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain) ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញ ទិញនូវចំណែកកម្មសិទ្ធឌីជីថលតូ

ចំណេះដឹងទូទៅ

មើលព័ត៌មានទាំងអស់
បច្ចេកវិទ្យា៤នឹងចូលខ្លួនមកពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យវាយតម្លៃ

ចំណុចសំខាន់៖​ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យទំហំធំ បំណកស្រាយទិន្នន័យ បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិ ផ្លេហ្វមវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យឆ្លាតវៃ សារសំខាន់នៃការវាយតម្លៃបានត្រឹមត្រូវ ចំពោះទីផ្សារឥណទាន និងលទ្ធភាពនៃ